* مقاوم سازی به روش ژاکت فلزی


مقاوم سازی با ژاکت فلزی بر حسب مورد می تواند بصورت  دور پیچ، نواری و یا موضعی باشد.
در مواردی که اتصال تیرها و ستون های ساختمان بتنی ضوابط شکل پذیری از جمله فاصله بین خاموت ها را رعایت نمی نمایند ورق های فلزی پیرامون تیر و ستون قرار گرفته و با جوشکاری به یکدیگر متصل می گردند. همچنین این ورق ها باید با بولت به تیر ها و ستون ها وصل گردند تا بتوانند در تحمل لنگر های خمشی و نیرو های برشی ایجاد شده در اتصال مشارکت نمایند. ورق
های فلزی پیرامونی بعلاوه با ایجاد محصور شدگی در محل اتصال تیرها و ستون ها خردشدگی بتن را به تاخیر انداخته و باعث افزایش مقاومت فشاری آن می گردند. همچنین برای مقاوم سازی ستون های ضعیف سازه که فاقد آرماتور های عرضی و یا طولی کافی می باشند استفاده از ژاکت فلزی مرسوم است. برای اینکار نیز مشابه قبل ورق های فلزی در اطراف ستون قرار گرفته و توسط بولت به ستون متصل می گردند. این ورق ها همچنین در بالا و پایین ستون باید بنحو مناسبی به تیر ها و فونداسیون
متصل گردند. استفاده از ژاکت فلزی برای مقاوم سازی ستون ها ضمن افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون با ایجاد انحصار مقاومت فشاری بتن را نیز افزایش داده وهمچنین از کمانش آرماتورهای طولی جلوگیری می نماید.
در مواردی که هدف مقاوم سازی تنها افزایش مقاومت برشی تیر و یا جبران کمبود خاموت در ستون ها برای جلوگیری از کمانش آرماتورهای طولی باشد بجای ورق فلزی می توان از نوارهای فلزی پیرامونی استفاده نمود.

 

کاربرد این روش در موارد زیر است:

-محصورکردن بتن
-افزایش مقاومت برشی
-افزایش مقاومت خمشی
-افزایش مقاومت فشاری
-افزایش سختی جانبی (کم

مزایای روش ژاکت های فلزهای بطورخلاصه بدین شرح است:

-امکان اصلاح اغلب مشکلات سازه ای در قابهای بتنی
-عدم نیاز به قالب بندی
-سرعت اجرای بیشتر نسبت به ژاکت بتنی
-گزینه مناسب برای محصور کردن بتن ستونها
-عدم وجود مشکلات معماری

این روش معایبی نیز به همراه دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

-نیاز به پوشش های ضد حریق در سازه های مهم و افزایش هزینه-
-زمان زیاد اجرا و عملیات متعدد کاشت آرماتور و جوشکاری در صورت نیاز به افزایش مقاومت خمشی و برشی
-هزینه زیاد
-نیاز به حجم زیاد گروت و عملیات تزریق
-صعوبت بالا و یا عدم امکان اصلاح اتصالات در قابها


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
کلیپ اجرای FRP ... شماره یک